Vad är Rekrytera 2.0 och hur ser Framtidens Rekrytering ut?

Här skriver Tanja Parkkila från Dolda Jobb om hur du kan använda sociala media i ditt företagande, arbetssökande eller som privatperson. Kom med frågor eller bidra med dina egna tankar kring sociala media!

Moderator: tanjaparkkila

Kategoriregler
Bild

Tanja Parkkila från Dolda Jobb skriver om hur du kan använda sociala media i ditt företagande, arbetssökande eller som privatperson.

Bli medlem så kan du ställa frågor till henne! Det är gratis och går snabbt att registrera sig (länk i menyn högst upp på sidan).

Vad är Rekrytera 2.0 och hur ser Framtidens Rekrytering ut?

Inläggav tanjaparkkila » 10 oktober 2010, 17:56

Hej på er alla Glada!
Detta är mycket intressant läsning, jag rekommenderar er att läsa detta för det är verkligen nyttigt att veta som högst intressant om dagens utveckling och framtidens rekrytering!


Vad är Rekrytera 2.0 och vad betyder det för mig (mitt jobbsök/min karriär/mina utvecklingsmöjligheter)?

De flesta av er har säkert hört uttrycket Rekrytera 2.0. Men vad betyder det egentligen? Och vad betyder det för mitt jobbsök? Rekrytera 2.0 är ett relativt nytt begrepp som omfattar det nya sättet för företag att hitta medarbetare på. Rekrytera 2.0 innebär att företag har börjat leta efter intressanta kandidater att rekrytera - direkt över webben, med hjälp av social media.

De vanligaste forumen är för tillfället Facebook, Twitter och Linkedin men i skrivande stund växer det dagligen upp nya forum som får fotfäste i våra och företagens liv. Därmed får även denna utveckling på webben främst med tanke på de sociala medierna också en betydande påverkan för vårt jobbsök. Detta beror naturligtvis på att allt fler företag väljer att finnas på andra platser än på AMS, företag börjar i allt större utsträckning välja att befinna sig på social media och sköter allt mer av sina affärer där. Bland annat rekrytering.

Då kan man fråga sig, varför har det blivit så här? Det finns ett par olika orsaker. Tänkte kort nämna de tre viktigaste, för det skapar trots allt en förståelse och mening av att veta bakgrunden till denna utveckling för att man ska bli motiverad att söka jobb på nytt sätt i dagens läge. Många har säker hört att AF (Arbetsförmedlingen) inte funkar som det ska i dagens läge. Men fortfarande söker många jobb genom annonser på AF, som inte ger en särskilt bra utdelning i längden. En anledning till detta är att man inte förstår bakgrunden till varför man fortfarande söker på annonser fast man har hört att det inte är den rätta vägen till jobb i dag. Varför ska jag byta jobbsök taktik är en högst aktuell fråga, men för att verkligen förstå varför man ska göra det krävs att man vet varför man gör det och vad man vinner på det. Därför krävs det en förklaring till varför rekrytera 2.0 har blivit så pass framgångsrikt som det har blivit.

1: För det första; trots hög arbetslöshet och därmed ett större utbud av ledig arbetskraft misslyckas ändå en allt för stor del av alla rekryteringsförsök. En orsak till detta att företagen har haft svårt att hitta rätt kompetens och med det menar man att företag inte hittar personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Att hitta medarbetare med rätt kompetens när företaget behöver är inte enkelt, inte ens då det finns ett stort utbud av ledig arbetskraft. Dessutom finns det mycket som talar för att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka den närmaste tiden.
Varför hittar då inte företagen denna rätta kompetens? Jo det beror på att AF inte är kapabla till att sköta matchningen mellan arbetssökande och företag på ett tillfredsställande sätt. AF kan allstå inte leverera rätt kandidater till företagen vilket får företagen att känna att det inte finns rätt kompetens där ute. Men detta är inte sant. Självklart finns det rätt kompetens. Denna matchning måste bara fungera bättre.

Ni kan ju tänka er själva att om endast 12 % av jobben förmedlades vis AF förra året, hur kommer denna statiskt att se ut nästa år? När redan majoriteten av företagen redan nu tappat förtroendet för AF att leverera rätt kompetens. Ja, ni kan tänka er själva. Det är inga positiva siffror vi har att vänta och eftersom AMS inte har klarat av denna uppgift hittills så har företagen börjat känna sig allt mer hopplösa. Speciellt småföretagare som utgör 99 % av landets företag och som absolut inte har råd med felrekryteringar!
Tror ni överhuvudtaget att de kommer att lägga ut fler annonser på AF?

Fram till nu har allstå företagen känt sig hopplösa. Fram till nu då social media börjar komma in i bilden allt mer. Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar som sagt dåligt och företag har insett att man måste ta saken i egna händer och själva bli skickligare på att hitta rätt kompetens. I framtiden måste kommunikationen med potentiella medarbetare vara ständigt pågående för att möjliggöra detta. Här kommer social media och rekrytera 2.0 in i bilden vilket möjliggör denna kommunikation vilket även företag börjat inse.

En nyckel till framgång för social media är enkelheten och social media bidrar till en effektivare rekryteringsprocess. Att kartlägga, kategorisera och bygga relationer med befintliga och nya potentiella medarbetare är avgörande för våra företag, våra jobb och vår arbetsmarknad. Det behöver inte kosta en förmögenhet att skaffa sig en god beredskap i dagens läge. Däremot finns det många kronor att tjäna på att anställa rätt person. Social media har fått företag att inse detta och därför väljer många företag att allt mer börja rekrytera via social media eftersom social media erbjuder en smidig, effektiv och kostnadssnål rekryteringsprocess.
Här har också företagen som sagt en bättre chans att lära känna sina potentiella nya medarbetare på ett annat, långvarigt och mer förtroendeingivande sätt än förr.

2: Andra anledningen till att företag börjar rekrytera via social media är att det blir ett naturligt steg som kommer av sig självt. Det började i sin enkelhet med att social kom in i våra vanliga människors liv och erövrade oss med storm. Nu fanns det äntligen ett sätt att hålla kontakt med vänner på ett sätt som aldrig förr, att dela med sig av information och att sprida nyheter om goda saker på ett snabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt (ja gratis med andra ord).

Snacka om att detta är en guldgruva för marknadsföring för företag när de insåg detta? Genom att ha en aktiv och uppdaterad företagsprofil ute på de sociala medierna insåg företagen att de hade mycket att vinna här eftersom de kunde sprida ordet om företaget, dess produkter och tjänster på ett sätt som inte hade vart möjligt förr. Ute i social media sprids orden blixtsnabbt om bra saker, intressanta nyheter osv. Och det bästa som företagen insåg det var ju att marknadsföringen knappt kostade dem en krona och som alla vet är marknadsföring för företag en dyr historia. Men nu insåg företagen att budskapet om en bra produkt eller nyhet sprids som ringar på vattnet ute i de sociala medierna eftersom företagets nätverk sprider ordet vidare om det anser att ordet är tillräckligt bra och deras nätverk sprider ordet vidare osv.

Men efter ett tag insåg även företag att de kontakter med människor som besöker deras sida faktiskt har mycket att komma med, som smarta kommentarer om företaget, dess sätt att verka, dess produkter och tjänster osv vilket resulterade i att företag började fatta att ”aha detta kan ju faktiskt vara en bra person att anställa”! Och så föddes rekrytering via social media, även det som kallas rekrytera 2.0. och även här så började företagen inse att den matchning som man hittills varit besviken på från AF sida faktiskt kunde lösas genom att man sköter rekryteringen själv via social media. Anledningen till att man förr inte har skött rekryteringen själv är ju för att der har varit dyrt och tidskrävande. En felrekrytering kan kosta hundra tusentals kronor. Kostnaden är inte bara för lön utan också minskad produktivitet och en potentiell skada för företagets varumärke. Men social media tar bort många av dessa aspekter.


3:En tredje och sista anledning är att företag ofta har förlitat sig på sitt som andras nätverk i rekryteringsprocessen och social media möjliggör om något detta med nätverk där kontakter och nätverk kan byggas som aldrig förr- och därmed möjliggör social media sannolikheten att hitta nya potentiella medarbetar som aldrig förr. Bristen på personal gör att det blir än viktigare för arbetsgivarna att kunna rekrytera rätt person.
I takt med att social media får större betydelse för hela vår vardag och vårt sätt att kommunicera och hålla kontakten med vänner och bekanta har alltså även företag börjat titta ut och inse den enorma potential som social media besitter. Potentialen för företag ligger helt enkelt i enkelheten, effektiviteten och smidigheten som social media erbjuder för företag när de ska leta efter nya medarbetare. Inte för att tala om att kostnadsbesparingen.

Social media har helt enkelt förändrat hela vår vardag och vårt sätt att umgås och nätverka. Och söka jobb! Allt fler rekryteringsföretag och arbetsgivare söker på webben och i de sociala medierna efter nya medarbetare och man därmed kan man säga att även företag har börjat titta utanför ramarna i deras annars vanliga och traditionella rekryteringssätt. Detta innebär att företag har insett betydelsen och mervärdet av att hänga med i utvecklingen genom att finnas representerade med en aktiv företagsprofil ute i de olika sociala medierna.

En stor fördel med sociala medier är att företag och organisationer kan skapa en helt egen publiceringskanal i form av en FB sida, blogg mm. Man är inte längre begränsad till traditionella medier för att kommunicera med omvärlden.
Sociala medier har beskrivits av många som så kraftfulla att hela rekryteringsbranschen är i gungning. Förutsättningarna har ändrats så kraftigt när det gäller tillvägagångssättet för företag att hitta intressanta medarbetare på så till och med AF personal är tagna på sängen. Över 80 % av alla jobb tillsätts i dag via andra kanaler än de traditionella och utvecklingen är tydlig överallt, i alla branscher, yrken och företag. Arbetsförmedlingens platsbank är i stort sett verkningslös.

Företagen rekryterar genom sina nätverk och i första hand då genom de anställdas kontakter. För mitt jobbsökande har detta inneburit att kontakter och nätverk har betytt nästintill allt. Fram till idag. För idag ändras spelreglerna. Idag behöver man inte ha tillgång till dessa kontakter & personliga nätverk som förr i det verkliga livet, för webben och social media och vårt sätt att umgås och hitta nya kontakter förändrar allt. För idag finns social media och rekrytera 2.0 vilket innebär att nätverken offentliggörs på ett annat sätt än förr ute på webben och i de olika sociala medierna. Idag behöver denna statistik alltså inte alls kännas lika hemsk som förr där över 80 % av jobben tillsätts via kontakter & personliga nätverk som man inte hade.
Förr var dessa kontakter & nätverk priviligerat till en viss kategori av människor med en viss status i samhället. Idag suddas denna transparens ut och alla har möjlighet till att ta del a dessa kontakter & personliga nätverk på ett sätt som aldrig förr. Via social media och Rekrytera 2.0 så offentliggörs nätverken på ett helt annat sätt i dag. Som jobbsökare och speciellt som jobbsökare med få kontakter och ett mindre personligt nätverk betyder det att rekrytera 2.0 faktiskt är jättebra.

Rekrytera 2.0 kan liknas med att lika självklart som det är att ett företag i dagsläget har en hemsida på internet har de sina företagsprofiler synliga ute i social media. Bloggar, Facebook sidor osv. kan och används med fördel i rekryteringssyfte. Här får företaget en chans att förmedla en omfattande bild av arbetsplatsen på ett helt annat sätt än vad en traditionell rekryteringsannons tillåter. Allt detta har i sin tur även rört om i de traditionella rekryteringskanalerna som vi är vana vid. Företagens traditionella rekryteringsmönster har med andra ord förändrats. Därmed har vårt jobbsökande förändrats.

Allt fler rekryteringsföretag och arbetsgivare förser sig med bakgrundsinformation med hjälp av sociala medier. Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har också blivit allt vanligare när det gäller rekryteringsbiten och företagen själva bedömer att den utvecklingen kommer att fortsätta. Nästan alla företag har en policy eller rutiner för bakgrundkontroller vid rekrytering och i princip samtliga kontrollerar referenser vid anställning. Men detta har inte räckt. Felrekryteringar har ändå uppstått. Idagens läge kan företag via social media få en bredare och mer djupgående bild av kandidaterna genom att kolla deras profiler osv. och detta har företagen insett nu.


Hoppas läsningen föll er i smaken kära vänner!
Detta kapitel kommer också att ligga till grund för ett av de kapitel som jag kommer att ha i min bok som jag planerar på om Dolda Jobb, Social Media, Framtidens rekrytering!
Återkom om ni har tankar!

Ps... Nästa vecka lottas det ut ett till karriärpaket värde 3.400 från Min karriär till bästa jobbtipset som lämnas på www.tusennyajobb.nu eller på www.doldajobb.se Ds...

Hej och Må Gott på er alla!!
Tanja Parkkila,
Dolda Jobb
Tanja Parkkila
tanja@doldajobb.se
Verksamhetsutvecklare
Dolda Jobb
http://doldajobb.se
Användarvisningsbild
tanjaparkkila
Expert
 
Inlägg: 46
Blev medlem: 12 februari 2010, 10:18
Ort: Malmö

Re: Vad är Rekrytera 2.0 och hur ser Framtidens Rekrytering ut?

Inläggav Maria Kullberg » 12 oktober 2010, 12:35

Hej Tanja!
Kan man se rekrytering 2.0 som ett komplement till det traditionella sättet att rekrytera? Och hur hänger det i så fall ihop med de andra sätten? Jag tror inte att företag har förlitat sig till fullo på arbetsförmedlingens tjänster förut heller, utan sett det som ett komplement till övriga rekryteringskanaler. Och detta är ett ytterligare komplement.

Jag håller med dig om att sociala medierna öppnar vägar för ett nytt sätt att nätverka. Gränsen mellan online och irl har suddats ut, tänker jag, och det gör nätverken mer lättillgängliga idag än för bara några år sedan. Då gällde det att känna rätt personer, vara född i rätt familj, ha arbetat på rätt arbetsplats o s v. Nu är det lättare att hitta personer att nätverka med.

Ett bekymmer med sociala medier och nätverkande är att det öppnar möjligheter för den som behärskar tekniken och sättet att nätverka på. Men det ställer samtidigt andra personer utanför... nämligen de som inte alls känner sig hemma med att kommunicera på nätet på det viset. Och det gäller både arbetstagare och arbetsgivare...

Det är inte enbart positivt med att kolla upp sökanden via sociala medier också, utan det finns bekymmer med det också. Dels så är folk olika bra på att visa upp sig via nätet, och vi använder det så olika så att det kan bli missvisande för arbetsgivaren också. Det finns en risk att duktiga sökanden tappas bort p g a något i sin FB-profil eller att personer som är duktiga på att synas på nätet får företräde trots sämre kvalifikationer för jobbet som ska göras. Det tycker jag vore viktigt att lyfta diskussion kring eftersom det, som du säger, används i rekryteringsarbetet redan idag. Hur används det? Vad söker man efter när man kikar på någons FB-profil? Utan eftertanke blir det väldigt godtyckligt och gynnar kanske inte alltid rekryteringen som sådan.
----------
Välkommen till forumet! Använd gärna material härifrån, men ange källan.
Registrera dig som medlem så kan du skriva och läsa mer i forumet!
----------
Maria Kullberg
Företagsutvecklare & Projektledare
Ordförande Nätverk Arbetslivet
0701-45 37 00
Bild
Användarvisningsbild
Maria Kullberg
Site Admin
 
Inlägg: 755
Blev medlem: 17 augusti 2007, 09:53
Ort: Kävlinge

Re: Vad är Rekrytera 2.0 och hur ser Framtidens Rekrytering ut?

Inläggav Maria Kullberg » 13 oktober 2010, 14:25

Här är två bloggsvar från annat håll, baserat på ditt inlägg, Tanja!

Fredrik Johnsson
http://www.hrsverige.nu/forum/topics/re ... -search-20

och

Johannes Sundlo
http://blogg.hrsverige.nu/2010/10/12/re ... 2-0-eller/
----------
Välkommen till forumet! Använd gärna material härifrån, men ange källan.
Registrera dig som medlem så kan du skriva och läsa mer i forumet!
----------
Maria Kullberg
Företagsutvecklare & Projektledare
Ordförande Nätverk Arbetslivet
0701-45 37 00
Bild
Användarvisningsbild
Maria Kullberg
Site Admin
 
Inlägg: 755
Blev medlem: 17 augusti 2007, 09:53
Ort: Kävlinge

Re: Vad är Rekrytera 2.0 och hur ser Framtidens Rekrytering ut?

Inläggav tanjaparkkila » 14 oktober 2010, 11:29

http://www.hrsverige.nu/forum/topics/rekrytering-20-search-20
Debatten fortsätter här med men även på länken ovan! Kul:)


Det är just detta som gör att allt fler för upp ögonen för det! Bra!


Johny Alm skriver inne på forumet: "Men nu åter till "rekrytering 2.0" som alltså enligt min mening inte enbart handlar om "sociala medier" eller "nya kanaler" utan också om nya metoder i rekryteringsarbetet. Rekrytering 2.0 står för mig för det "disruptiva" i det traditionella avseende rekrytering. Rekrytering 2.0 är allt det som Tanja står för i sin energetiska iver på facebook, i sina utbildnignar i sina initiativ. BRYT MÖNSTRET säger hon egentligen alltså - var disruptiv. Gör det som ingen annan gjort förr, tänkt nytt, använd nya kanaler, och nya metoder".

Denna bild som Johny försöker att förmedla stämmer med din bild jag försöekr att förmedla. Kanske att jag behöver uttrycka mig tydligare för att alla är inte inne i sama bana/sväng eller vad man nu ska kalla det för!


Rekrytera 2.0 är mycket bredare än så tex:
Rekrytera 2.0 är inte bara att företagen har en Facebook sida där man annonserar ut lediga jobb, det är som Johny är inne på, det är att ha en aktiv och uppdaterad sida på Facebook som engagerad medarbetare till företaget som i sin tur knyter kontakter och nätverk som i sin tur gynnar företaget!

Jag kanske var otydlig med detta i mitt första inlägg men rekrytera 2.0 är mycket större redan än vad vi alla vet. Och företag rekryterar 2.0 varje dag- utan att veta det!

Senast i förgår fick jag en förfrågan om att komma och föreläsa för Trygghetsrådet i Helsingborg- tack vare att de hade sett min upp-laddade presentation om min föreläsning direkt på min Facebook logg/statusrad, snacka om att det är rekrytera 2.0 i högsta grad?

Och tror ni ens att Maj- Britt på Trygghetsrådet i Helsingborg var medveten on att hon just gjorde en rekrytera 2. 0 på mig??

Högst troligen inte, och tror ni att Maj- Britts chef vet om att maj-Britt gjorde en rekrytera 2.0 för Trygghetsrådets del?

Förstår ni min tanke????

Företag kör alltså en Rekrytera 2.0 variant varje dag utan att tänka på det!
Och kör Rekrytera 2.0 varianter för de jag rekryterar eller tipsar vidare till mina bekanta som söker arbetskraft!

Har jag hittat en grymt intressant person på ett forum låt oss säga Facebook och jag ser att denna person är sjukt aktiv, har en jobbsökarblogg, Visual CV, arbetsprover osv uppladdade och så lär jag känna denna person. Sen nätverkar jag med min kompis Göran som driver en stor kemtvätts kedja uppåt i landet, som råkar söka en driftig person till marknadsföringsavdelningen just då!

Då tipsar jag så klart Göran om denna grymma och intressanta och flitiga energiska människa som jag lärt känna över Social Media- jag skickar hans profil till Göran och så blir det en rekrytera 2.0!

Är ni med???
Rekrytera 2.0 kan ta sig utgångspunkt åt många olika håll!
Rekrytera 2.0 är inget nytt som sagt, företag har alltid rekryterat ur sina och sina kontakters nätverk. Att göra det på Social Media går bara så mycket lättare och en Rekrytera 2.0 kan komma från lite alla håll!

Som när jag hjälper mina företagskompisar att hitta arbetskraft via Social Media som jag litar på! Jag skrev nyss på Facebook: "Rekrytera 2.0 kan betyda att jag lär känna Nils på Facebook och rekommenderar Nils till Göran här på Facebook. Göran tycker om Nils och anställer honom= en Rekrytera 2.0 har skett!"
Sussi Johnson svarade" Aha...är det så det heter det jag håller på med!!:):):)

Sussi jobbar som handläggare på AF kultur Göteborg och är sjukt aktiv på Facebook och en riktig klippa, hon jobbar med rekrytera 2.,0 varje dag utan att veta det! Se bara på det! Sussi jobbar dagligen med Rekrytera 2.0 utan att vara medveten om det!

Ett till tips:
Alla ni där ute som lär känna Siv, Kalle, Håkan, Anna osv på Facebook tex och rekommenderar dessa vidare till era bekanta och företagsamma människor gör en Rekrytera 2.0 varje gång ni gör detta! Omedvetet!
Är ni med på tanken?

Rekrytera 2.0 är alltså mycket större och jag kanske inte riktigt lyckades förmedla den bilden till er först! Men det är svårt när man själv är så insnöad ibland i det man gör!
Hej på er alla Glada Rekrytera 2.0 are!

Någon som kört en Rekrytera 2.0 på sista tiden?
Tanja Parkkila
tanja@doldajobb.se
Verksamhetsutvecklare
Dolda Jobb
http://doldajobb.se
Användarvisningsbild
tanjaparkkila
Expert
 
Inlägg: 46
Blev medlem: 12 februari 2010, 10:18
Ort: Malmö


Återvänd till Sociala media

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

cron